Home | Rack 1 | Rack 2 | Rack 3 | Rack 4 | Rack 5 | Rack 6 | Rack 7 | Prayer | Subscribe | Guest Book | Invite a Friend
Malayalam Rack 1
| Malayalam Rack 2 | Malayalam Rack 6

Subscribe for our Ezine
Enter your Email:


World Trade Center Tragedy Page   Condolence Page


TR cGv+\ QlE\ eJc\

ilhUA 4h[A;37          alGv+\ 29" 2001

If you can not see in Malayalam, upgrade to newer version of Internet explorer or Netscape.
If you still have problem contact webmaster@jasminecorp.net

Link our page
Malayalam edition
English edition


Kxxm[A
-----------------------------
eYflPjeShDrA
LxxlukA -Shl<jakA Qgk sspiA fs'ulSnl_
rlhlA .lzA
TR cGv+\ QlE\ eJc\ eYfjduksm ahulxegj.l, 
c\MlR/jAz\ TR p zl~\ (Standing in the Gap )Keilc YelGrl SulzA
rUo Ql hujR YeuG yoA ( New Online Prayer Room)
-------------------------

eYflPje ShDrA
 

LiSglmk wlfjdxksm TmujH TO aG^js a<jalPrA ts#'k Lyjuj~lR sspi^j'k Taluj aGA a<fI^j s YefUlCulu Ydjck rj$xjH Tgj[k'k t'kxxfkfs'; sdlshlcUG 1:27

Kh^jekcdA25lA LUlu^jHrj'kA fkmG'kiluj[kSNl&" fs wJisr g]j[kilR Luksm cS<lpgrlu hl>ls Lmk[Sh[k QmjS~ldk' ulS[l>jsr[kyjv+k rlA iluj[k'k;  hl>ls .ir^jH Lirk h.jv+f\ dfukA" LrUluikA" d`krJgkA alYfalujgk'k;  ylS<hjrk edgA Shulsu hl>lR ulS[l>jrk .lgUuluj rHdjuS~l& Lis ddlhA @gA.j[kdulujgk'k;  -qkiG,A ts' Scij[kdulsnjH ts Txuad& ylS<hjsr rjr[k .lgUuluj rHdkA t'k hl>lR ulS[l>jrk il[k rHdjujgk'k;  t'lH ulS[l>\ d>xj[s~}k;  (Kh^j 29:1521) -qkcAigA d|jraluj LIlrjv+fjs EhA i{FlilujS~luj t'k ulS[l>\ d%S~l& Lis <{puA tYfuPjdA fdG'kSeluj[lnkA_

g%lafluj" hl>ls ekYflG ulS[l>jsSaH vka^ju dkMlSglenikA" Lfjrk hl>ls YefjdgnikA ulS[l>jrk h.jv+ Siprlwrdalu Qgk Lrk.ialujgk'k;  t'lH B$xksm L~rkxxsfls[ukA ulS[l>\ tmk^kdxk B$xksm L~s idsdl%k LiR TO PrA Qs[ukA cNlpjv+k t'k hl>ls ekYflG ey il[kdsx LiR Sd}k;  ulS[l>\ hl>ls akD^kSrl[julsy Lfk fsSrsg akRse Tgk'fkSelsh Lh* t'kd%k; Kh^j 31; 12

@dulH LiR fs .lgUalsg ijxjv+k LiSglm\ TYedlgA eyuk'fluj rlA Kh^j 31: 6"7 ildU$xjH  iluj[k'k;  rj$xksm L~sr BlR ts cGi+>hS^lmkAdosm Scijv+k t'k rj$&[kfS' LyjulaSh*l;  rj$xksm L~Srl ts' vfjv+k ts YefjEhA e^kYeliCUA alMj;  tjhkA tS'lmk Spl,Asvu\ilR sspiA Lisr cfjv+jh*;  fkmG'k ulS[l>\" sspiA fS'lmk dhjv+ YedlgA fs .lgUalsgukA ekYflsgukA"d'kdlhjdsx Qs[ukA" flR cNlpjv+ cN^k Qs[ukA tmk^ksdl%k dlrlR SpC^k fs L~rlu ujc\<l[js Lmk[H SeldkilR ekys~}k; ijigA Lyj hl>lR Lisg ejRfkmG'k zjshulp\ eGi+f^jH LiSglsml~A t^j; hl>lR ulS[l>jSrlmk rJ TYedlgA g<cUaluj}k QlmjS~ldk'fk Spl,A @dk'k t'k eyk;  Lfjrk ulS[l>\: TO Tgkefk cAigA BlR rjs Lmk[H elG^k" rjs svgjulmkd&[kA Sdlhlmkd&[kA vrrlCA i'j}jh* rjs do}^jsh @}ksdlMlsg BlR fj'kdxj}kajh*;  pka{zA dmjvk+dJyjufjsr rjs Lmk[H sdl%k iglsf BlR Lfj'k K^gilpjulujgk'k;  edH dxik SelufjsrukA glYfjdxikSelufjsrukA rJ tS'lmk Svlpjv+k;  T$srulujgk'k tsickf edHsiujHsdl%kA glYfj CJfAsdl%kA BlR ]ujv+k ts d`j'k Ky[aj h*lsfuluj;  TO Tgkefk cAigA BlR rjs iJ}jH elG^k: efj'lhk cAigA rjs g%kekYfjalG[luj}kA @yk cAigA rjs @}jRdo}^j'luj}kA rjs' Scijv+k e^k YeliCUA rJ ts YefjEhA alMj;  ts ejflijs sspialuj LY><lajs sspiikA ujc\<l[js .uikaluiR trj[k Th*lfjgk'k tjH rJ TS~l& ts' siyksf Luv+k dxukalujgk'k sspiA ts dfukA ts ssddxksm YeuikA d%k dqjglYfj rUluA ijPjv+k t'k aykemj eyk Kh^j 31: 3842

ao'lafluj fs Yejuejulu ylS<hjs irl#g^jH siv+kxx agnA Lirk ixsguPjdA Sipr rHdj t'k Kh^jekcdA 35lA LUluA 16 akfH 20 isgukxx ildU$xjH rlA iluj[k'k;

rlhlafluj fs YejuekYfrlu SulScEjsr Qgk pka{zA dmjv+kdJyjsdl'kdxk t'k Lis cS<lpglG i'k eyS~l& ulS[l>\ fsadsrsv+lh*j -syrl& pk:Djv+ksdl%jgk'k t'k rlA iluj[k'k;  ejs' LiG Qgk Sdlhl}k sdlMsr sdl'k" SulScEjs Lj tmk^k gd\f^jH ak[j;  LiG rjhuj f$xksm L~s Lmk[H sdlmk^uv+k: Tfk B$&[kd%kdj}j Tfk rjs ads LjSul Lh*Sul t'k SrlS[nA t'keyk;  LiR Lfkfjgjv+yjk: Tfk ts  ads LjfS' Qgk pka{zA Lisr fj'kdxk: SulScEjsr eyjv+kdJyjS~luj t'keyk;  ulS[l>\ iYcAdJyj" LgujH g}kCJhvkMj -yjurl& fs adsr sv+lh*j pk:Djv+ksdl%jgk'k;  Lis ekYflgkA ekYfjalgkA th*lA Lisr @CIcj~lR i'k LiSrl @CIlcAsdlxxk ilR arjh*lsf: BlR pk:DS^lsm ts ads Lmk[H elflx^jH Ty$ksa'k eyk;  T$sr Lis L~R Lisr[yjv+k dgksdl%jgk'k; Kh^j 31: 3842

TYedlgA ulS[l>\ egjeoG`alukA fdG[s~}k;  Lis <{puA rkyk$jS~luj;  LiR ixsg rjglCSulsm dqjjgk 'k;  Lis ekYflgkA ekYfjalgkA Lisr @CIcj~lR YCajv+ksijhkA  @CIlcA ssdsdl&ilR Li'k arjh*luj gk'k;  LYfalYfA LiR SiprukA dikA Lrk.ijv+jgk'k;  fkmG'k akRSel}kSeldkilR elfujh* agnAfs' LiclrA t'k covj~jvj+gk' Qgk h^\ LiR t^jujgk'k  eky^kigkilR Qgkiqjukajh*l^ QgkakyjujH Lds~}kSelu Qgkir\ @ akyjujHrj'kA t$sr eky^kigkilR dqjukA_  Tflujgk'k ulS[l>js LiukA 

LSf" Sc<jfl" rj$xkA Qgkes] TfkSelshlgk jfjujH dqjukdulujgj[kA;  wJijf^jH th*l@CdxkA rs~}\" QgkeS] rj$& ixsguPjdA SiprujhkA d`krJgjhkA dqj kdomkdulujgj[lA;  QgkeS]" au[kagk'jrkA w/Jdalu L.jhl,$&[kA Lmjadxluj^JG'jgj[k' rj$xksm ekYfJ ekYflsg QlG^\ pk:Dj[kdulujgj[lA;  Lsh*jH rj$xksm ekYfsrSul ekYfjsuSul dkmkA>lAz$xjH @sgsujhkA rs~}\ rj$& fJYialu SiprujH dqjukdulujgj[kA;  trj[kxxsfh*lA rs~}k ts wJif^jH YefUlC rHdkilR f[i`A Trjsul'kA fs' SC,jv+j}jh* t'k rj$& ijvlgj[k'l%likA;  LSf ulS[l>kA TYedlgA fs' vj#jv+jgk'k;  t'lH fjsdv+kA LYefJ]jfaluj fs adrlu SulScE\ agv+j}jh*" LiR wJiSrlmjgj[k'k t' ckilG^ ulS[l>jrk Qgkrl& h.j[kduk%luj;  SulScEjs Lmk[ Sh[k fs' do}jSdl%kSeldkilR gFikaluj fs ao^ek YflG i'jgj[k'f\ LiR d%k;   

LiG ajYcujajH rj'k ekys~}k dlrlR SpC^k L~rlu ulS[l>js Lmk[H t^j;  LiSrlmk: SulScE\ wJiSrlmjgj[k'k LiR ajYcuJA SpC^js'ls[ukA LPjefjuldk'k t'k eyk;  LS~l& ulS[l>\ cA.jv+kAeluj" LiG eyfk ijCIcjv+fkajh*;  SulScE\ f$Sxlmk ey il [kdsxls[ukA LiG LiSrlmk eyk" fs' duMjsdl%k SeldkilR SulScE\ Luv+ gF$sx d%S~l& Ligksm L~rlu ulS[l>j'k iJ%kA ssvfrUA i'k;  afj ts adR SulScE\ wJiSrlmjgj[k'k BlR agj[kA akRSe Lisr Seluj dlnkA t'k ujYclSuH (ulS[l>\) eyk; Kh^j 45: 2528

ulS[l>jsrukA fsekYfrlu SulScEjsrukA Qgkajv+k SvG^ sspi^jrk T'k rj$xksm ekYfJekYflsg ele^j Hrj'kA ijmkij[kilR dqjukA;  rj$xksm wJijf^jH Qgk YefUlC rHdkilR" rj$xksm th*l SiprdxkA rjglCukA alMj TO Shld^jrk fgkilR dqjul^ calPlrikA cS#l,ikA rj$&[k rHdkilR sspi^jrk dqjukA;  LSf" Sip ekcd^jH rlA iluj[k' sspiA Lkf$& svu+kilR f[i`A Cdfjukxxirldk'k;  LiR cGi+Cdfrlu sspialdk'k; 

LiR @glkdoml^ ilgU$xkA LcADUalu Lkf$xkA svu+k'k; TSul>\ 5:9

ulS[l>js wJijf^jH cA.ijv+fkSelsh rj$sx LSrIl ,jv+k YefUlCuksm gF$& igkalylds} LSf rksm ssp iA a<fI^js YefUlCuldk'k;


LxxlukA tShl<jukA Qgk sspiA fs'ulSnl_ rlhlA .lzA

s,Gxj stc[\

akc*JA wr$& Svlpj[k' -MikA ihjuSvlpUajfln\ SuCk YdoCj[s~}kSil_  Ligksm L.jYeluA SuCkijsr YdoCjv+jh* t'ln\;  dlgnA DkylR SuCkijs YdoCJdgns^ rjgld gj[k'k; 

LiG ixsguPjdA(L.jalrS^lsm) eyuk'k: B$& ayjuuksm adrlu" Lxxluksm pofrlu SuCkYdjckijsr sdl'k t'\ t'lH LiG Lisr sdl'j}jh*" YdoCjv+j}kajh*" eS] th*lA Ligksm ajUl.jYelu$& alYfA" LiG[jSf [kyjv+k (Cgjulu) lrA Th*;  cACu$Sx Kxxo" dlgnA LiG Lisr sdl'j}jh* t'kxxf\ fJGv+uln\" coyl4:157

Th*" Lxxl Lisr(SuCkijsr) KujGs^qkS'hjv+j}kajh*" Lxxl CdfjujhkA lr^jhkA KuG'irldk'k; coyl4:158

akdxjH eyjgj[k' Dkylrjsh TO ildU$& SuCkYdjck ijs agnA" CicAc\dlgA" KujGs^qkS'He\ t'jisu[k yjv+k Yeivjv+jgk' Sipekcd^jsh YeilvdlG[kA" cI#a gns^[kyjv+kA Lm[s^[kyjv+kA KujGs^qkS'H~jsr[k yjv+kA ak'yjuj~k rHdju SuCkijrkA" aCJ<i'k rak[luj d s~mksa'kA rksm ele$&[k egj<lgaluj LiR fs gdfA svlgjuksa'kA Lgkxjsvu Sipekcd^jsh uS<li Lsh*jH tShl<j t' sspi^jrk ijgkaluj}kxxiuldk 'k;  dlgnA SuCkijs YdoCJdgnA Qgk ajUuln\ Lfk cA.ijv+fkSelsh vjhG[k Sfl'jufln\ t'k DkylR Li dlCs~mk'k;  t'lH TYedlgA Qgk iUlwrlmdA rmS^%j u @iCUA sspi^jrkS%l_

DkylrjH tqkfs~}jgj[k'i Sipekcd^jHrj'kA fjdv+kA iUfUcalu dlgU$xln\;  TO iUfUlcs^ rUluJdgj[k ilR g%k clUfdSxukxxk; 

1; Sipekcd^jhkxx sspiA LxxlujH rj'kAiUfUcrln\;

2; Lsh*jH TYedlgA fjsdv+kA ijgkalu dlgU$& Yecl ij[kilR f[i`A Lir\ alrcjdssidhUA ts#jhkA cA.ijv+kdlnkA;

Sipekcd^js Lmjlr^jH rak[J g%k Yeclirdxj H -fln\ Cgjsu'k Srl[lA;  rksm ele$&[kSi%j aCJ< TO Shld^jH i'k agjS[%ju @iCUsa#ln\_  fs'uh*" akc*JA Svlpj[k' aMkvjh SvlpU$xkA t#lsn'k rak[k Srl[lA; 

SvlpUA1; SuCkYdjckijs agnA tY>lugksm rUluYealn ^jH ele$&[k egj<lgaluj svSu+%jujgk' a{z>hj[k fkhUaluflujgk'kSil_  dlgnA rUuYealnarkcgjv+\ dkxNk ejxG' Luijy[k' a{z$sxalYfSa >hj[kSulzUaluj dgkfjujgk'kxxk;  >hj[kSulzUfujh*l^" LCkalu a{z $xksm ejnA sflmk'isrls[ukA LCrldkA;  (ShiUekc dA 11:26) TYedlgA ark,U>hj rUluYealnA LAzJdgjv+jgk 'jh* t'k rlA arjhl[k'k;  @dulH Qgkark,Urlu SuCkijr\ fs'^S' ulzaluj LG~j[kilR ulsflgkijP LG<fukajh*lujgk'k; 

aykemj:  LSf" ark,U>hj SipekcdA Lrkipj[k'jh* t'fk cfUA fS';  t'lH LY><lajSrlm\ sspiA fs -d ekYfrlu ujc\<l[jsr >hjuluj LG~j[kilR @lej[k'k;  LiR fs YejuekYfsr ulzaluj LG~j[kilR fulyldkdukA svuk;;;;;TfjHrj'kA TYedlgakxx ulz$& LAzJdgj[s~}jgj'k t'k iUdfaldk'k;  t'lH rJ dkh sv u+gkf\ t' dH~ru\[k hAZrA iglfjgj[kilR f[i`A Qgkark,UR asMlgk ark,Usr >hjuluj LG~j[kilR Lrk ipjv+jgk'jh*;

ark,U>hj Lrkipj[s~mlfjgk' jfj[\ suCu+lYeilvdr\ aCJ<lsu[kyjv+\ flsq~yuk'ijP^jhkxx Qgk YeivrA tYedlgA h.jv+k_ 

t'lH LiR rksm LfjYda$& rjaj^A akyjSiMkA rksm Ld{fU$& rjaj^A fdG'kA Tgj[k'k rksm calPlr^jrkxx Cj] Lis SaH @uj Lis Lmj~jngkdxlH rak[k cODUA i'kajgj[k'k;  suCu+lik 53:5

LfkalYfah*" L.j,jdfR (aCJ<) SVpj[s~mkA t'\ plrj SuH YeilvdR tqkfkilR dlgnsa#ln\_  Lyke^kg %k @i}A dqjj}k L.j,jdfR SVpj[s~mkA Li'k @ gkA Tsh*'kigkA ejs' igkilrjgj[k' Ye.kijs emrA rzgs^ukA ijCkajgs^ukA rCj~j[kA Lis LiclrA Qgk YexuS^lsm @ujgj[kA LiclrS^lxA ukak%l dkA CorU$xkA rjG`us~}jgj[k'k; plrjSuH 9:26 domkfH  t#jr\_  sspi^js dklm\ t'k SuCkYdjckijsr[k yjv+k Sipekcd^jH tqkfjujgj[k'k;  LSf" fs'[yjv+kxx th*l Yeivr$sxukA SuCkYdjck eoG^jul[j;  LiR dlHigj[kgjCjH agjv+k; 

ak<pk r>jukA SuCk aCJ< fs'uln\ t'k eyjgj[k'k;  SuCk aCJ<lulsnjH aCJ<lsu[kyjv+kxx Yeivr $& LirjH eoG^Jdgj[s~Sm%juf\ @iCUaln\;  Th*l t'k igkdjH SuCk aCJ<lfs'uln\ t'kxx ak<pjs Yeclir sfMSh*;     

SvlpUA 2;  KOrakxx ulsfl'jsrukA ulzaluj LG~j[gkf\ t' Sipekcd^jH eyjgj[k'k;  (ShiUekcdA 22: 1825) t'lH ekfjurjua ckijSC, .lz$xjH YdoCjdgn ^jrk akReluj SuCk ClgJgjdaluj eJ?j~j[s~}jgk'k t'k rlA iluj[k'k;  (a^luj 27: 26" aGs[lc\ 15:15" Sul< 'lR 19:1" Sul<'lR 20: 25" a^luj 27:29" aGs[lc\ 15:17 sul<'lR 19:2) TYedlgA fs'^s' ulzaluj LG~j[k ilR SuCkijrk SulzUfujh*lujgk'k;

aykemj: ulzaluj LG~jS[%ju dklmjsr ekSgl<jfs akRelsd sdl%kigkSNl& Lf\ KOrajh*l^flujgjS[nA;  SuCk Tfk rji{^jv+k sz^\sCar Sfl}^jH siv+kfs' Lis ulzlG~nA @gA.jv+kdqjjgk'k;  t'lH @ ulzA eoG^juldkilR clPlgnuluj rm^jigk' a{z>hjuk SmfjhkA LPjdalu cauA Si%ji'k ts'lgk iUlfUcA alYfA;  ulzA @gA.jv+fjrkSC,A -sfjhkA ijP^jH @ dklmjrk KOrSaGs~}lH Kmsr Lfk >hj[k SulzUalufh*;  t'k rj$& eyuk'ksijH  Lf\ rUluJdgj[^[fl Snl t'k vj#jv+k Srl[kd;

LfkalYfah*" ulzA ijCkikA dxaMdalujgjS[nA t'k SipekcdA eyuk'k;  LYedlgA fs' SuCk egjCkrkA dkMaMirkalujgk'k;  LiR egjCkllijrlH Qgk drUdu\ [k ejy'irldulH Lis gdfA egjCkalujgk'k;  TYe dlgA fjsdv+kA ijvjYfalu Qgk wrrA SuCkijs ijCkjsu egjelhj[k'k;  TO eijYfalu wrrs^ DkylrkA LAzJdgj [k'k; 

SvlpUA 3;  SuCkijs agnA cGi+dlh^jhkakxx cdhark ,UgksmukA ele$&[k egj<lgalu Qgk -dulzA t'k ekfjurjua^jH (tY>luG 10: 12) eyjgj[k'f\ equrj uadlh^jhkxx tY>lugksm rUluYealn^jH rj'kA fjsdv+kA iUfUcalu Qgk Yecliruln\;  tYffs' dikA Sip rukark.ijv+\ agjv+lhkA Cgj gdfA svlgjulsfukxx rUluYe aln^jsh eleegj<lglGalu gdfA vj#jukxx ulzl G~n^j'k fkhUalikdujh*;  eleegj<lglGA gdfA vj#kSNl& @ a{zA gdfA rs~mk'fk dlgnA agjS[%f\ @iCUaln\;  Lfksdl%ln\ Lfjr\ gdfegj<lgulzA t'kSeG eyuk'f\;

aykemj:  LSf" SuCkYdjck gdfA rs~}fkdlgnA fs'uln\ agjv+f\;  SuCkijsr LiG v}j sdl%mj~jv+k;  L$ sr LiR >y>+lcjsr LiG[k ij}ksdlmk^k" SuCkijsr v}jsdl%mj~jv+k YdoCjS[%fj'k -H~jv+k;  (a^luj 27: 23) v}jsdl%mj[kd ixsg rJvikA Ydogikalu QgkCj]lij Pjulujgk'k;  Cj]j[s~}is ssddsx Qgk fonjH >j v+j}\ Lisr v}julH iuMjH Lmj[kd efjilujgk'k;  v}j Qgk .ugalu claYzj @ujgk'k;  Lfjs ejmjSul m\ >j[s~} SflHsdl%kxx ilykdxksm LM^\ rh*.lgak xxfkA aoGv+Suyjufkalu th*kd&"fdjmkd&" ely[,n$&

t'ji >j[s~}jgk'k;  ehS~lqkA v}jsdl%mj[k'fj s Ehaluj dkMilxjd& agjv+kSelujgk'k;   ehG[kA d`\" eh*kd& t'ji rs~}\ dlu\[\ LiG isxg ijd{fgluj  dlns~}jgk'k;  Ligksm goeA aMkxxiG[k .uakxil[jujgk'k;  v}jsdl%mj[s~}fjrk ekySa dG^lilu SuCkYdj ck YdoCj[s~mkdukA svuk;  TYedlgA rak[kSi%j LiR Lrk.ijv+ ulfrd& cH~j[kilRSelhkA dqjul^ ijP ^jH Lfj.ugalufkA ixsg YdoggJfjujhkxxfkalujgk'k;  Lis ssddxkAdlHdxkA @njdxlH fyu\[s~}k; fs'uh*" Qgk ak&[jgjmak%l[j LiG Lfjsr SuCkijs fhujH siv+k;  LSf" LiR trj[kSi%j" rj$&[kSi%j" TO Shl d^jhkxx cdh wr$&[kA Si%j gdfA svlgjk agjv+k;  Lis @ dlHigj[kgjCjsh agn^lH T'kA rak[k ele SalvrikA ijmkfhkak%\;

SvlpUA 4;  ulzA LG~j[k'fjrk akRe\ rlA svukSelu ele^jrk egj<lgaluj}ln\ rlA ulzA LG~j[k'f\ t'\

Sipekcd^jH eyjgj[k'k;  ulzA LG~jv+fjrkSC,A iJ%kA rlA eleA svu+kdulsnjH LfjrkiJ%kA QgkulzA @iCUalujgk'k;  TYedlgA LG~j[s~} QgkulzA .lijujH rlA svu+lik' ele$&[\ Lsh*jH @ ulzA LG~jv+fj rk SC,A wrj[k'igksm ele^jrk Qgk egj<lgalikdujh*;  (Kpl<gnA: ShiUekcdA 1 akfH -qlA LUluAisg iluj v+kSrl[kd)  @dulH cGi+ark,UgksmukA ele$&[kSi%j SuCk Qgk LeoGi+alu" ixsg SYC,\|alu ulzaluj LG~j [s~}f\ cfUalsnjHdomj Lf\ Lis agn^jrk akRek isg ark,UG svu ele^jrk egj<lgaluj}SYf;  Lis agnSC,A svu+s~} ele$&S[l Lsh*jH LiR agjv+fj rkSC,A wrjv+igksm ele$&S[l Lf\ Qgk egj<lgah*; 

aykemj:  SuCkYdjckijs agnA cdhfhakyd&[kA Si%juk xxflujgk'k;  dlgnA TO Shld^js akqkiR eleikA LisSaH vka^s~}k LiR rksmsuls[ukA Ld{fU$sx fs SaHi<jv+k t'k Sipekcd^jH SgDs~mk^jujgj[k 'k; 

cl]lH rksm Sglz$sx LiR i<jv+k rksm Siprd sx LiR vka'k rlSal sspiA Lisr Cj]jv+kA Lmjv+kA pj~jv+kA Tgj[k'k t'k ijvlgjv+k;  t'lH LiR rksm LfjYda$& rjaj^A akyjSiMkA rksm Ld{fU$& rjaj^A fdG'kA Tgj[k'k rksm calPlr^j'lukxx Cj] Li sSaH @uj Lis Lmj~jngkdxlH rak[\ cODUA i'k ajgj[k'k rlA th*ligkA @mkdsxS~lsh sfMjS~lujgk'k rlA QlSglgk^'kA fl#ls iqj[kfjgjjgk'k t'lH uS<li rksm th*ligksmukA Ld{fUA LisSaH vka^j suCu+lik 53: 46

SvlpUA 5; ulzA LG~jS[%juf\ ekSgl<jflgln\" Sylal emulxjd& Lh*;

aykemj: a<lekSgl<jfrlu SuCk fs'fS' ulzaluj LG~jv+k; 

SvlpUA 6; SuCk (ulzaluj LG~j[s~mkilR rUluYealn YedlgA fjsdv+kA SulzUfujh*l^iR) uS<liuksm @hu ^jhkxx ulzeJ|^jHsiv+\ L<Sgls iAC^jhkxx Qgk ekSgl<jfrlH gdfA svlgjus~}\ agjv+jh*;  Lis gdfA rUuYealn^jH eyjgj[k' YedlgA ulzeJ|^js sdlNkdxjSH ekg}jujgk'jh*;(ShiUekcdA 16: 1819)

aykemj: SuCkflrkA L<Sgls iAClihjujhkxx a<lekSgl <jfrlujgk'k; 

Lfksdl%k flR akDl#galuj sspiS^lmk Lmk[k'iG [kSi%j e]ilpA svu\ilR cplwJij[k'irldulH Li sg ekG`aluj g]j~lR LiR Yelerldk'k;  T$srukxx a<lekSgl<jfrSh*l rak[kSi%jufk: eijYfR" rjGSpl,R" rjGhR" elejdSxlmk Siykij}iR" cIGs^[l& K'f rluj^JG'iR;  tY>luG 7: 25"26

SuCkijs gdfA T'kA elejdxksmSaH fxj[s~mk'k;  @ Ydog[ogjCjH LiR vj#ju gdfA T'kA LSrdsg CkJdgj v+ksdl%jgj[k'k;  Lis ekYfrlu SuCkijs gdfA cd heleikA Sel[j rs CkJdgj[k'k; 1 Sul<'lR 1:7

SvlpUA 7; gdfegj<lgaluj LG~j[k' a{z>hj ShiUekcdA 17lA LUluA 11lA ildU^jH~yjgj[k' Yealn $&[k Lrkcgjv+kxxflujgjS[nA;  a) ujYclSuH a[&[k Si%j alYfaluj rHds~}f\, b) gdfA @hu^jsh ulzeJ |^jRSaH fxj[s~}k;

aykemj: a) SuCkijs gdfA .]j[l^ Qgk^rkA g]j[s~ mkdujh*;  asMlgkijP^jH eylH Ligksm ele$&] aj[s~mkdujh*;  LigjH wJiR Th*;  dlgnA rlA Sipekc d^jH TYedlgA iluj[k'k: alAc^js wJiR gdf^jH LSh*l Tgj[k'fk ulzeJ|^jRSaH rj$&[k Si%j YeluVj^A dqj~lR Lfk rj$&[k f'jgj[k'k gdfaSh*l wJiRaohaluj YeluVj^A @dk'fk(ShiUekcdA 17:11)

b) T'kA @hu^jsh ulzeJ|^jRSaH gdfA fxj[s~}k sdl%jgj[k'k;  Lfkrksm <{pu^jRSaH fxj[s~mk SNl& rksm ele$&[k egj<lgA h.j[k'k;  sdlgj#UG [k LS~lchrlu seOShlc\ tqkfju Q'lA ShDrA 6lA LUluA 19lA ildU^jH rlA iluj[k'fkSelsh rksm CgJgA sspi^js @hualdk'k;  @dulH SuCkijs gdfA Qgkis wJijf^jH fxj[s~mkSNl& Li'k ele] ah.j[k'k;  Lis ekYfrlu SuCkijs gdfA cdh el eikA Sel[j rs CkJdgj[k'k; 1Sul<'lR 1:7  

SvlpUA 8; SuCkijs alrk,jdcI.li$xkA Lis ClgJgjd alu LiukA Lis agnikA(YdoCjdgnA) tY>lugksm rUluYealn$xjH eyjgj[k' gdfegj<lg>hjSulmk LrkSulwUaufh*;

aykemj: SuCkijs ClgJgjdalu LiukA LiR dlHigj [kgjCjH agjv+ijPikA tY>lurUluYealn$xjH eyjgj [k' gdfegj<lg>hjsu eoG^Jdgj[k'k;  LiR rUluYe aln^jhkxxsfls[ukA egjeoG`alukA rji{^jsvuk;  LiR rjGhrkA rjGSl,jukalujgk'k;  LirjH eleA Th*luj gk'k;  tjhkA LiR rksm elesah*lA dkgjCjH i<jv+k rak[k edgA agjv+k;  rlA rCjv+kSeldlsf rjfUwJiR Yelej S[%fj'k fS'; 

@dulH Sipekcd^jH rlA dlnk' sspiA Lfluf\ t Shl<j ujH rj'kA Lxxl fjsdv+kA iUfUcrln\ t'\ Tijsm iJ%kA sfxjuj[s~}jgj[k'k;


TR cGv+\ QlE\ eJc\ eYfjduksm ahulxegj.l, 

TO ilG^leYfjd ahulx^jH fkmG'k YecjJdgj[kilR iJ%kajfl B$& Qgk YCaAdomj rm^jujgj[k'k t' ij,uA rj$sx th*liSgukA B$& ixsg cS#l,eoGi+A Lyjuj[k'k;  ahulx^jH egj.l, svu+k'f\ ckzj Swlc @n\;  .lijujH fkmGv+uluj TO eYfjd ahulx^jH Yecj Jdgj[kilR dqjuksa'k ijCIcj[k'k;  ahulx^jH ilujv+k gcj[kd;  ahulx YecjJdgn$&[luj fsq[lnk' ijhlcA KeSulzj[kd;


StandingIn The Gap - Keilc YelGr;

BlR SpCs^ rCj~j[lfi`A Lfjrk afjH sd}j ts akNlsd  TmjijH rjHS[%fjrk Qgk ekgk,sr BlR Ligksm TmujH LSrI  ,jv+k  sus<c\S[H 22: 30; LiR (L<SglR agjv+iG[kA wJirk xxiG[kA rmkijH rj'S~l& >lP Lm$j cADUlekcdA 16:48;

TO ivr$& Lrkcgjv+k B$& th*l alcikA g%lA Crjul Keilc YelGr rm^k'k;  B$xksm  Lmk^ Keilc YelGr alGv+\ 13" 2001; rln\;  @dulH YelGru\[lukxx  rj$xksm LSe]d& Lu\u[kd;  LfjH Prayer Request for Standing in the Gap" t'k YeSfUdA tqkfkd;  puiluj flsq[lnk' ijhlcA  KeSulzjv+k B$xksm YelGrdxjH B$Sxlsml~A ek Svgkd

http://www.insearchofpeace.org/prayer YelGrlcauikA fjufjukA
7-8 PM  CDT ( central Day Light time) alGv+\ 13, 2001
1-2 AM  GMT - March 14, 2001
6-30-7-30AM  IST  (Indian Standard Time ) March -14, 2001


New  On Line Prayer Room

B$xksm YelGr rj$&[k @iCUaks%jH puiluj flsq[lnk' ijhlc^jH B$Sxlmk >A ekhG^kd;  http://www.insearchofpeace.org/prayer th*l CrjulukA rj$&[k TO ckiG`licgA h.j[k'fln\;  cauA ; 2-5 pm CST (USA time)


Link our page

     

Email

View Guest Book Sign Guest Book

  [ Magazine Rack-1] [ Magazine Rack-2][ Magazine Rack-3][ Magazine Rack-4]
[Magazine Rack-5][Magazine Rack-6][Magazine Rack-7][Magazine Rack-8][Magazine Rack-9][Magazine Rack-10][Magazine Rack-11][Magazine Rack-12][Magazine Rack-13][Magazine Rack-14][Magazine Rack-15][Magazine Rack-16][Magazine Rack-17] [ What readers say] [Subscribe ] [Prayer Request ]

Malayalam Rack 1 | Malayalam Rack 4 | Malayalam Rack 6 | Malayalam Rack 7 | Malayalam Rack 12 |

Sponsored and Technology Provided by Jasmine Computers Inc.