Home | Rack 1 | Rack 2 | Rack 3 | Rack 4 | Rack 5 | Rack 6 | Rack 7 | Prayer | Subscribe | Guest Book | Invite a Friend
Malayalam Rack 1
| Malayalam Rack 2 | Malayalam Rack 6

Subscribe for our Ezine
Enter your Email:


World Trade Center Tragedy Page   Condolence Page


TR cGv+\ QlE\ eJc\

ilhUA 4h[A;41          -YejH 26" 2001

If you can not see in Malayalam, upgrade to newer version of Internet explorer or Netscape.
If you still have problem contact webmaster@jasminecorp.net

Link our page
Malayalam edition
English edition


Kxxm[A
-----------------------------
eYflPjeShDrA
LxxlukA -Shl<jakA Qgk sspiA fs'ulSnl_
8lA .lzA
vjh Yefjdgn$&
TR cGv+\ QlE\ eJc\ eYfjduksm ahulxegj.l, 
c\MlR/jAz\ TR p zl~\ (Standing in the Gap )Keilc YelGrl SulzA
rUo Ql hujR YeuG yoA ( New Online Prayer Room)
-------------------------

eYflPje ShDrA  

t'lH cdh >kp\PjSuukA dijuk' sspicalPlrA rj$xksm <{pu$sxukA rjrikdsxukA Ydjc\fkSuCkijH dl[kA;  Ejhj~juG 4:7
cdh>kp\PjSuukA dijuk' sspicalPlrA rak[k rHdk' Qgk sspis^~Mjulnk Sipekc\fd^jH eyjgj[k'f\;  equrjua.lz^jH rjglCujH dqjjgk' <'l t' c\YfJsu[kyjk rlA iluj[k'k;  <'l frj[k dkk$xjl^ dlgn^lH ixsguPjdA pk:Djjgk'k;  uS<li Lixksm zG.A Lsmjgk' dlgn^lH Lixksm YefjSulzj serj' Lisx i{crj~j~lR f[i`A ixsg ak,j~jk;  @dulH Li& dgk ej}jnj djm'k;  (1CaoSiH1:6"7 );  <'l LPjd d,\m^jhkA SiprujhkA dqjukdulujgk'k;  Lixksm <{puA rjysu SiprukA pk:DikA @ujgk'k;  Lixksm .G^lijs @CIlcivr$& Li&[k calPlrA rHdjuj Lixksm <{puSipr LdMkilR Lirk dqjukalujgk'j;
t'lH Li& Spilhu^jH Seluj sspiS^lmk YelGjk;  Li& aSrli{crS^lsm uS<liSulmk YelGjk ixsg dgk;  1CaoSiH1:10;  <'l <{puA sdl%k cAclgjfjrlH Lixksm LPgA Lr$juflsf C>\pA Sd&~lrjlujgk'k @dulH Li&[k h<gj ejmjjgj[k'k t'k -hj[k Sfl'jS~luj;  -hj LiSxlmk: rJ tYfS^lxA h<gj ejmjjgj[kA_  rjs iJk Ty$s} t'k eyk;   Lfj'k <'l K^gA eyfk: L$sru" uwalrSr BlR aSrli{crakslgk c\YfJ BlR iJSl ap{Sal dkmjj}j uS<liuksm c'jPjujH ts <{puA edgkduSYf svu\ffk; Lmjusr rJv c\YfJuluj ijvlgj[gkSf LmjuR cm^jsukA i{cr^jsukA @Pjd{A sdl%ldk'k cAclgjfk;  1CaoSiH1:1316
TYedlgA <'luksm wJijf^jH calPlrikA cS#l,ikA Tlujgk'k; t'lH uS<liuksm c'jPjujH fs <{puA edG'ukmSr Li&[k sspicalPlrA h.jk;  sspiA Lixksm YelGr Sd}k Lixksm @Yz<A clPjk sdlmk^k;  1CaoSiH 1:18H rlA TYedlgA iluj[k'k: Lmjurk f{[`jH d{e h.j[kalylds} t'k eyk c\YfJ fs iqj[k Seluj .d\,nA dqjk Lixksm akDA ejs' ilmjufkaj;

YelGjukmsr Li&[k dkk h.jj;  t'lH sspicalPlrA Li&[kmsr fs' h.jk;  Lfk Lixksm akDs^ YedlCj~jk;  @ calPlrA Lixksm <pu^jH rjg#gA f$jujgk'k;  Lfk sdl%ln\ Lixksm akDA ejs' ilmjufkaj t'k Sipekc\fd^jH eyjgj[k'f\;  Tfk sspi^jrk alYfA rHdkilR dqjuk' Qgk pji{calPlraln\;  cdh>kp\PjSuukA dijuk' sspicalPlrA fs'  wJijf^jH sdlmklMmj[k'fk Selshuk Lrk.i^jhosm rj$& dm'k SelikduldlA;  @ sdlmklMjs ap\SP{ukA calPlralujgj[kilR rj$&[k clPj[kA;  <'luksm wJijf^jH calPlrA rHdju sspiA rj$&[kA cdh>kp\PjSuukA dijuk' calPlrA rHdkilR Yele\frldk'k;

Qgk ckijSC,ds wJijf^jH rm' Qgk cA.iA BlR iluj[kilrjmuluj;  fs wJijf^jsh -MikA pk:DA rjy Qgk cl<vg{^jhosm Lp\Sp<A dm'k Selikdulujgk'k;  tgjk sdl%jgj[k' S>l}jH rj'kA fs .lg{uksmukA rjhijxj KuG'ki'ksdl%jgk'k;  t'lH c<luj[kilrldlsf Srl[j rjH[kilSr Lp\Sp<^jrk dqjjgk'kk;  t'lH TO Sipr rjy rjaj,$xjhkA YeCc\fjulGj Qgk Ydjc\fJuzlrA Lp\Sp<^js <pu^jH rj'kA Kgkiluj;  cdhikA Ck.alujgj[k'k ts @f\alik Ck.alujgj[k'k;  (All is well, All is well with my soul.)"  pliJpk a<lglwlik fs cJG^r$xjH TYedlgA tqkfjujgj[k'k: dogjgk& flq\igujH domj rm'lhkA BlR Qgk LrGikA .us~mkduj rJ tS'lmk dosm Tgj[k'kiSl rjs imjukA SdlhkA ts' @CIcj~j[k'k;  cJG^rA 23:4
Yeju Sc<jfl" fJYi SiprujhosmukA pk:D^jhosmukA rj$& dm'k Seldk'kSil_  rj$sx c<luj[kilR dqjuk' Qgk sspiak%\; Lis SeG SuCk t'ldk'k;  rak[k @ sspiJdcalPlrA rHdk'fjrluj LiR TO Shld^jSh[k dm'k i'k;  rksm Siprd&" pk:D$&" d,\mfd& tlA LiR fs SaH vka'k;  -fk cl<vg{^jhkA rCjk Seldl^" SipruksmukA d,\mfuksmukA rmkijH[omj dm'kSeldkSNlqkA rjhrjH[k' @ calPlrA rj$& @cIpjS[%fjrk fS' TO sspicalPlrA T'k rj$&[k h.j[nsajH SuCkijsr rj$xksm <{pu$xjSh[k d\,nj[kd;  LiR rj$xksm KjH igkSNl& cdhikA alykA;  LiR rj$xksm d`krJG fksm[kdukA cdh>kp\PjSuukA dijuk' sspicalPlrA rj$&[k rHdkdukA svkA;


LxxlukA tShl<jukA Qgk sspiA fs'ulSnl_ 8lA .lzA

s,Gxj stc[\  

BlR rj$&[k sspialujgjS[%fj'k rj$sx ajYcuJA SpC^krj'k ekys~mkij uS<li @dk'k BlR ijCkp\PR @dulH rj$xkA ijCkp\PRalglujgjS[nA; Shi{ekc\fdA 11:45;
Kh^jekc\fdA akfH sixj~lmk ekc\fdA isg sspiA egjCkp\P rldk'k @dulH rlakA ijCkp\PglujgjS[nA t'k Sipekc\fd^jH eyjgj[k'k;  LY>lajrk sfl`oyk iuluS~l& uS<li LY>l aj'k Yef{d\,rluj LiSrlmk: BlR cGCd\fjuk sspiA @dk'k rJ ts akNlsd rm'k rj,\dxrlujgj[ t'k Lgkxjsu\fk;  Kh\e^j 17:1;Tijsm sspiA LY>lajSrlmk rj,\dxrlujgj[kilR KeSpCj[k'k;  @dulH rlA QlSglgk^gkA dxaM" dyuM Qgk ijCkp\PwJijfA rujS[nA t'k sspiA @Yz<j[k'k;  t'lH Sipekc\f d^jsh sspialu uS<li LsjH tShl<juksm TO zkn$& LlujH rlA dlnk'j;  Tc*lA afledrlu ak<pkr>j Qgk ijCkp\PwJijfA rujjgk'j;   LiR fs p^keYfs .lg{su ijil <A svu\ffk alYfa" Tc*lAafA Lrkdgj[k'iG[k flsq~yjgj [k' YedlgA Qgk rjuaikA rHdj fs'^lR r{luJdgj[k'k;


Ths clans, The coalition, The combined forces ;
ckyl 33:37Srl[kd  Lluksm d{eukA YeJfjukA h.jiSrlmk rJ eyk: rjs .lg{su fkmG'k cAgd\,j[kd" Llsu .us~mkd;  t'lH Ll sixjs~mk^kilrjgk' Qgk dlg{A rJ rjs <{pu^jH Qxjksik;  rJ ark,{sg .u'k"" t'lH Llsu .us~mk'fldk'k S.pA;  ejs' cujp\ Lixkaluk Lis ijil<A akm[juS~l& B$& svS%ju dmad& rji^jk Lisx rJukaluj ijil<^jH SvG^ksik: dlgnA .lijujH Lluksm ijCIlcjd&[k Ligksm p^kekYfRalgksm .lg{algkaluj ijil<A dqj[kilR ulsflgkijPfmikA TlfjgjS[%fjrk fS' Lluksm dhr rjySiMs~SmnA;

t'lH Sipekc\fdA Tfjrk i{.jvlgA t'k SeG eyuk'k;  sspiA SalsCu\[k e^k dhrd& rHdj;  LfjH Q'k" rjs LuH[lgs .lg{su Sal<j[gkf\ t'fldk'k;  do}kdlgs .irs^ Sal<j[gkfk do}kdlgs .lg{suukA Lis plcsrukA plcjsuukA Lis dlxsuukA dqkfsuukA do}kdlgrk ulsfl'jsrukA Sal<j[gkfk; eky~lmk 20:17
sspiA SalsC[k r{luYealnikA rHdj;  LfjRYedlgA rksm ele^jrk egj<lgaluj Qgk dklmjsr ulzaluj LG~jS[%jujgk'k;  rksm ele$&[k egj<lgaluj SuCk t' sspi^js dklmk TO Shld^jSh[k i'k;  t'lH rksm ele$& d\,aj[s~k t'k eyuk'fk L<lgaln\ "r{luijPjpjic^jrk akRek ele$& d\,aj[s~jgj[k'ksi'\ @G[kA eyukilR clPj[kduj t'lnk ak<pJuG eyuk'f\;  ak<pk r>j LlSulmk al~k Svlpjk;  t'lH Lis ele$& d\,aj[s~kSil TSul t'k DkylR i{d\fal[k'j;  LiR .uS^lsm agjk" @ .uA fs' ejRfkmgk'iG[kA rHdjuj}k Selujgj[k'k;  BlR ehSglmkA Svlpjk: T'k rj$& agj[kdulsnjH" tijsm SeldkA_  LiG eyk: B$& Yef{lCuksmukA .u^jsukA ap\SP{uldk'k t'lH r{luijPjpjic^jH cIG^jSh[k YeSiCj[s~mkA;  t'\; Tc*lAafledrlu fs ekYfjSulmkA LlijSulmkA frj[isg sspiCjd\,ujH rj'kA gd\,j[kilR dqjukduj t'k <pj^jH eyjgj[k'k;

L>k<kssgyl TYedlgA tqkfjujgj[k'k: rjr[k cI#aluisg .u.Jfgl[kd t' ivrA Tc*lA afYeilvdrk h.jS~l&" YeilvgR tqkS'Mk rj'k TYedlgA YeD{lejk: Dkyluj,\ wr$Sx" L>\pk& aSrlEjs a[Sx" L>\pk& ak^lhj>js adrlu LlSc" ts Llijulu cEjulSi" KujGs^qkS'H~js pjic^jhk Cjd\,ujH rj'kA trj[k rj$sx gd\,j[kilR dqjukduj;  ts ekYfj El^jal" rJ rjs'^S' cod\,jksdl&d rjr[k ts cI^k[& Lrk.ij[lA" t'lH sspiCjd\,ujH rj'kA rjs' gd\,j[kilR trj[k dqjukduj" rJ rjs'^s' cod\,jksdl&d; ( >k[lgj )

ak<pkr>j fs'[kyjk TYedlgA eyfluj rlA iluj[k'k:
L>k<kssgyl tqkfjujgj[k'k Tc*lAafYeilvgR eyk: rj$xksm cHYei{^jd& rjaj^A @gkA egpJcujH YeSiCj[kd uj;  LiG Svlpjk: sspi^js Ls~lc\fhSr" rJukA YeSiCj[kdujSul_ sspiA fs dgknulhkA d{eulhkA cod\,jksdll^ed\,A trj[kA egpJcujH YeSiCj[kilR dqjukduj  t'k LiR aykemj eyk;  @dulH Cd\fglujgj[kd" glikA edhkA QSgl rjaj,ikA rRa svkilR YCaj[kd;

t'lH Sipekc\fd^jH eyjgj[k' YeilvdRalG tligkA f$xksm ele$& d\,aj[s~jgj[k'k" @dulH fJGulukA cIG^jH YeSiCj[kA; t' Ky~kiglujgk'k;  Sul<'lR 5:24H SuCk eyk:  @SaR "@SaR BlR rj$Sxlmk eyuk'k: ts ivrA Sd}k ts' Luisr ijCIcj[k'i'k rjf{wJiR K%k LiR r{luijPjujH @dlsf agn^jH rj'k wJiSh[k dm'jgj[k'k;

LSf" rj$& Ydjc\fkijH wJij[k'k tjH rj$& r{luijPjpjic^jhk Cjd\,lijPjsu[kyjk .us~Sm%ju @iC{aj;  rj$& .u^jrkA Yef{lsC[kA ap\SP{ dqjkdoSm%ju @iC{aj;  rj$xksm ele$sx d\,ajk SuCk rj$&[k cIG^jH YeSiCj[kilrk Ky~k rHdk'k;

dkMajl^ gd\fA svlgjuk'fk uS<lsi[k Lsy~ldk'k:
@yk dlg{A uS<li siyk[k'k -qk dlg{A Lirk Lsy~ldk'k: zGak d`kA i{lwak rlikA dkMajl^ gd\fA svlgjuk' dkAcpCild{$& 6:1617
dkMajl^ gd\fA svlgjuk'fk uS<lsi[k Ly~ldk'k;  t'lH Tc*lAafledrlu ak<pkr>j wj<lp\ t' rjuaak%l[j LfjH Tc*lAaf^jSrl Llu\S[l ak<pkr>jS[l Ligksm rjua$&S[l ijSglPaluj @sgjhkA ts#jhkA cAclgjlH Lisg Ydogaluj sdlSnA t'k eyjgj[k'k;

@dulH Sipekc\fd^jsh sspiikA LlukA Q' t'k rlA arjhl[k'k;  TgkigksmukA zknijSC,$xkA i{f{lcA fs'uldk'k;  Sipekc\fd^jsh sspiA egjCkp\Prldk'k;  t'lH Ll egjCkp\Pr;  Sipekc\fd^jsh sspiA rksm ele$sx d\,ajk rak[k rjf{wJiR rHdk'k;  t'lH Ll ele$sx d\,aj[k'j rjf{wJiR rHdk'fkaj;  Sipekc\fd^jsh sspiA dkMajl^ gd\fA svlgjuk'fk siyk[k'k;  t'lH Ll Lfk siyk[k'j;

vjh Yefjdgn$&

BlR rj$xksm ShDr$& fkmGuluj iluj[k'igjH Qglxln\; rj$& svk' TO SYC,\|alu CkYCo, fkmG'k svkilR BlR rj$sx Kf\cl<s~mk^k'k;  Shld^jhk wr$&[k TrjukaPjdA sixjA edgkilR sspiA rj$sx c<luj[kalylds};  LlukA tShl<jukA Q'kfs'ulSnl_ t' ShDrA BlR ixsguPjdA flf\eg{S^lsm iluj[k'k;  puiluj TO ShDr^js -qk .lz$xkA trj[k LukfgkSal_
Ydjc\fJu Sc<S^lmkA YelGrSulmkA"
ijru plc\;


TR cGv+\ QlE\ eJc\ eYfjduksm ahulxegj.l, 

TO ilG^leYfjd ahulx^jH fkmG'k YecjJdgj[kilR iJ%kajfl B$& Qgk YCaAdomj rm^jujgj[k'k t' ij,uA rj$sx th*liSgukA B$& ixsg cS#l,eoGi+A Lyjuj[k'k;  ahulx^jH egj.l, svu+k'f\ ckzj Swlc @n\;  .lijujH fkmGv+uluj TO eYfjd ahulx^jH Yecj Jdgj[kilR dqjuksa'k ijCIcj[k'k;  ahulx^jH ilujv+k gcj[kd;  ahulx YecjJdgn$&[luj fsq[lnk' ijhlcA KeSulzj[kd;


StandingIn The Gap - Keilc YelGr;

BlR SpCs^ rCj~j[lfi`A Lfjrk afjH sd}j ts akNlsd  TmjijH rjHS[%fjrk Qgk ekgk,sr BlR Ligksm TmujH LSrI  ,jv+k  sus<c\S[H 22: 30; LiR (L<SglR agjv+iG[kA wJirk xxiG[kA rmkijH rj'S~l& >lP Lm$j cADUlekcdA 16:48;

TO ivr$& Lrkcgjv+k B$& th*l alcikA g%lA Crjul Keilc YelGr rm^k'k;  B$xksm  Lmk^ Keilc YelGr alGv+\ 13" 2001; rln\;  @dulH YelGru\[lukxx  rj$xksm LSe]d& Lu\u[kd;  LfjH Prayer Request for Standing in the Gap" t'k YeSfUdA tqkfkd;  puiluj flsq[lnk' ijhlcA  KeSulzjv+k B$xksm YelGrdxjH B$Sxlsml~A ek Svgkd

http://www.insearchofpeace.org/prayer YelGrlcauikA fjufjukA
7-8 PM  CDT ( central Day Light time) alGv+\ 13, 2001
1-2 AM  GMT - March 14, 2001
6-30-7-30AM  IST  (Indian Standard Time ) March -14, 2001


New  On Line Prayer Room

B$xksm YelGr rj$&[k @iCUaks%jH puiluj flsq[lnk' ijhlc^jH B$Sxlmk >A ekhG^kd;  http://www.insearchofpeace.org/prayer th*l CrjulukA rj$&[k TO ckiG`licgA h.j[k'fln\;  cauA ; 2-5 pm CST (USA time)


Link our page

     

Email

View Guest Book Sign Guest Book

  [ Magazine Rack-1] [ Magazine Rack-2][ Magazine Rack-3][ Magazine Rack-4]
[Magazine Rack-5][Magazine Rack-6][Magazine Rack-7][Magazine Rack-8][Magazine Rack-9][Magazine Rack-10][Magazine Rack-11][Magazine Rack-12][Magazine Rack-13][Magazine Rack-14][Magazine Rack-15][Magazine Rack-16][Magazine Rack-17] [ What readers say] [Subscribe ] [Prayer Request ]

Malayalam Rack 1 | Malayalam Rack 4 | Malayalam Rack 6 | Malayalam Rack 7 | Malayalam Rack 12 |

Sponsored and Technology Provided by Jasmine Computers Inc.